Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 15 stycznia
Sesja Rady Miejskiej - 15 stycznia

8 Styczeń 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty przewodniczącej.

4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

5. Informacja o stanie inwestycji pn. „Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni”.

6. Informacja z prowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną.

7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla 1 grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 35.2019/

7.2. w sprawie zmiany uchwały ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 34.2018/

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.