Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 6 grudnia
Sesja Rady Miejskiej - 6 grudnia

5 Grudzień 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  2.1 wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 16.2018/

  2.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2028 /projekt nr 17.2018/

3. Zamknięcie obrad.

--------------------------------------------------------------------------------------
Sesje są transmitowane z wykorzystaniem obrazu i dźwięku.