Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 28 listopada
Sesja Rady Miejskiej - 28 listopada

27 Listopad 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwały w sprawie:

  2.1 wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 14.2018/

  2.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2028 /projekt nr 15.2018/

  2.2 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok /projekt nr 11.2018/

  2.4 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok /projekt nr 12.2018/

  2.5 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr /13.2018/

3. Zamknięcie obrad.

----------------------------------------------------
Sesje są transmitowane z wykorzystaniem obrazu i dźwięku.