Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 5 października
Sesja Rady Miejskiej - 5 października

3 Październik 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 5 października 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał:

2.1. w sprawie zmiany uchwały nr LX/504/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia /projekt nr 97.2018/

2.2. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 95.2018/

2.3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia – obszar 1 /projekt nr 98.2018/

2.4. w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 96.2018/

3. Zamknięcie obrad.