Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Oświadczenie Burmistrza
Oświadczenie Burmistrza

28 Wrzesień 2018

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ INTERNETOWĄ DOTYCZĄCĄ
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BUDOWY OTWARTEGO BASENU MIEJSKIEGO
W BOGATYNI

 

 

1. Gminie Bogatynia, jako inwestorowi realizującemu budowę otwartego basenu miejskiego, do dnia dzisiejszego nie doręczono żadnej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Niedoręczona decyzja administracyjna nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych, bezprzedmiotowym jest więc komentowanie treści nieistniejącego w obrocie prawnym dokumentu.  

3. Proces budowy basenu odbywa się na podstawie ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Nawet ewentualne uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę w toku realizacji inwestycji lub po jej ukończeniu nie skutkowałoby uznaniem jej za tzw. samowolę budowlaną (nielegalną budowę).

4. Ewentualna decyzja uchylająca pozwolenie na budowę nie jest prawomocna i podlega zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

5. Gmina podejmie stanowcze działania w związku z bezprawnym naruszeniem jej dóbr osobistych.

6. Stanowisko w przedmiocie rozstrzygnięcia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zostanie przedstawione opinii publicznej po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie i doręczeniu Gminie stosownego orzeczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Andrzej Grzmielewicz