Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 14 września
Sesja Rady Miejskiej - 14 września

13 Wrzesień 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 14 września 2018r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Bogatynia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz ustalenia ich siedzib i numerów /projekt nr 89.2018/

3. Zamknięcie obrad.