Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Organizacje pozarządowe / Aktualności / Zaproszenie do konsultacji
Zaproszenie do konsultacji

11 Wrzesień 2018

OGŁOSZENIE
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r."

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz do zgłaszania uwag do załączonego projektu ,,Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”

W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania w następujących terminach:
• 17 września br. (poniedziałek) godz. 15.00-17.00
• 19 września br. (środa) godz. 10.00-12.00

Miejsce - pokój nr 7, Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 13

Uwagi przesyłać można również na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej
ul. Daszyńskiego 13
59-920 Bogatynia
lub drogą mailową na adres: wspolpraca@bogatynia.pl
na załączonym formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 25 września 2018 r.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wyznaczoną do udzielania wyjaśnień oraz przyjmowania opinii jest Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej, ul. Daszyńskiego 13, tel. (75)77 25 210

Podstawa prawna:
Uchwała Nr V/41/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
---------------------------------------
Załączniki:
Program współpracy <kliknij>
Formularz zgłaszania opinii <kliknij>