Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / Uchwała antysmogowa - zmiany w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Uchwała antysmogowa - zmiany w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

23 Sierpień 2018

Na terenie województwa dolnośląskiego zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (kotłów, pieców i kominków) w związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Na obszarze gminy Bogatynia obowiązuje Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5155).

Uchwały antysmogowe stanowią akty prawa miejscowego tj. ogólnie obowiązujące na danym terenie przepisy prawne, które w swej rozciągłości dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i prawnych eksploatujących instalacje grzewcze o mocy poniżej 1 MW.

Zgodnie z zapisami uchwały, od 1 lipca 2018 r. na terenie całego województwa obowiązuje zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych tj. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %.

Zgodnie z uchwałą, czas eksploatacji kotłów, pieców i kominków oddanych do użytkowania przed 1 lipca 2018 r. będzie uzależniony od klasy danej instalacji:

- pozaklasowe kotły, piece i kominki (tzw. kopciuchy nie spełniające żadnych norm) mogą być użytkowane do 1 lipca 2024 r.,

- kotły, piece i kominki spełniające standardy emisyjne odpowiadające klasie 3 lub 4 można eksploatować do 1 lipca 2028 r.,

- kotły klasy 5 oraz spełniające normy ekoprojektu można użytkować bezterminowo.

Uchwała antysmogowa na terenie województwa dolnośląskiego wprowadza od dnia 1 lipca 2018 r.:

I. ZAKAZ stosowania w instalacjach, w których następuje spalanie paliw:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

II. Obowiązek spełnienia wymogów normy „EKOPROJEKT” w nowych instalacjach na paliwa stałe np. w odniesieniu do emisji cząstek stałych (PM):

1) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących:

• paliwo stałe inne niż pelet – do 40 mg/m3,

• pelet – do 20 mg/m3,

2) z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe z otwartą komorą spalania – do 50 mg/m3.

Z treścią Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017r., poz. 5155), można się zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42335,idmp,14,r,r

Prosimy o zapoznanie się z nimi, gdyż ich zadaniem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza, w kontekście ograniczeń i zakazów płynących z uchwał antysmogowych.