Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty
Zakłócenia w pracy sieci ciepłowniczej

18 Luty 2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, iż w źródle ciepła PGE GiEK S.A. wystąpiła awaria, w związku z czym mogą wystąpić zakłócenia w pracy sieci ciepłowniczej.

Operatorzy Systemu Ciepłowniczego Elektrowni Turów robią wszystko aby przerwa w dostawie energii cieplnej trwała jak najkrócej.

Za niedogodności przepraszamy.

Punkt Urzędu Skarbowego w bogatyńskim urzędzie - 29 kwietnia

18 Luty 2019

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zostanie uruchomiony okresowy punkt przyjmowania zeznań podatkowych.
Punkt będzie się znajdował w budynku głównym Urzędu Miasta w Urzędzie Stanu Cywilnego (parter) i będzie czynny w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wyniki wyborów w Białopolu i Porajowie

15 Luty 2019

W dniu 14 lutego 2019 roku zostały przeprowadzone wybory na Sołtysa Białopola i Porajowa oraz wybór Rady Sołeckiej.

Zajęcia terapii uzależnień przeniesione do BOPS

15 Luty 2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni informuję, iż zajęcia prowadzone dotychczas w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni zostały przeniesione do Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przy ul. Żołnierzy II Armii WP 14. (sala terapeutyczna pokój nr 4).

Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego - 15 i 16 lutego

14 Luty 2019

W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego - Premiera Polski w latach 1991-1992, Kawalera Orderu Orła Białego - Prezydent Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 15 lutego 2019 r. oraz 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00.

Zasady zapobiegania zachorowaniom na grypę

14 Luty 2019

W związku z okresem wzmożonych zachorowań na grypę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przedstawia główne zasady zapobiegania zachorowaniom.
Od początku roku do 07.02.2019 r. zgłoszono 2580 przypadków na podstawie objawów klinicznych z czego 1 potwierdzony był laboratoryjnie w kierunku grypy A, ponadto 2 osoby były hospitalizowane (na podstawie objawów klinicznych - bez potwierdzenia badaniami).

Bratków - 18 lutego

14 Luty 2019

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

18 lutego 2019, BRATKÓW od 1 do 16, 43, 47, 64, 65, 73, od 80 do 86.
w godzinach 9:00-12:00

GPO przypomina

13 Luty 2019

Szanowni mieszkańcy,
apelujemy o sprzątanie po swoich czworonogach. Pamiętajmy, że jest to obowiązek każdego opiekuna.

Wybory w sołectwach

13 Luty 2019

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia (Nr 15/2019 z dnia 29 stycznia) w najbliższy czwartek 14 lutego rozpoczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Przypominamy mieszkańcom sołectw chcącym oddać swój głos w wyborach o konieczności okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Poniżej terminarz zebrań wiejskich, podczas których odbędą się wybory.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

6 Luty 2019

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu Uchwałą nr 111/34/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr U/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego" Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 min pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 381).

Informacja dot. gorącego popiołu

6 Luty 2019

Szanowni Państwo, coraz częściej odnotowywane są przypadki wyrzucania gorącego popiołu i żużlu do pojemników na odpady komunalne. Przypominamy, że takie postępowanie niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia.

Czasowe utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych

6 Luty 2019

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami atmosferycznymi informujemy, że mogą pojawić się czasowe utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Utrudniania mogą wystąpić z dojazdem do nieruchomości, zwłaszcza tych oddalonych od głównych dróg dojazdowych. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną odebrane, gdy utrudnienia ustąpią i dojazd będzie możliwy.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Nabór do służby do Straży Granicznej

6 Luty 2019

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Zaproszenie na konferencję DIR

29 Styczeń 2019

Zapraszam na konferencję pt.: „Gospodarka azotowa roślin uprawnych w świetle ograniczeń administracyjnych oraz klimatycznych. Propozycja zmiany strategii żywienia roślin w tym azotem” , która odbędzie się w dniu 7 lutego 2019r. w Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze przy ul. Cervii 11.

Archiwum Sesji Rady Miejskiej

29 Styczeń 2019

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej pozostaje do wglądu archiwum wideo (2010-2019) oraz archiwum imiennego wykazu głosowań radnych (2018-2019) podczas Sesji Rady Miejskiej w Bogatyni <kliknij> .

Powiatowy Urząd Pracy informuje

25 Styczeń 2019

Poniżej przedstawiamy informacje Powiatowego Urzędu Pracy

Sesja Rady Miejskiej - 28 stycznia, godz. 9.00

24 Styczeń 2019

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994/ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Oliasz zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

Sesja Rady Miejskiej - 28 stycznia, godz. 10.00

21 Styczeń 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

"Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej"

21 Styczeń 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) informuje i zaprasza na organizowane w dniu 30 stycznia 2019 roku w Jeleniej Górze bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej”. Jest ono dedykowane osobom fizycznym zainteresowanym wsparciem ze środków z Funduszy Europejskich.
Poniżej treść zaproszenia.

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Daszyńskiego

18 Styczeń 2019

Budimex S.A jako Generalny Wykonawca zadania:
"Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354  i nr 352 wprowadziło w dniu 15 stycznia 2019roku o godz. 9.00 czasową organizację ruchu na odcinku drogi 

POLEGAJĄCĄ NA WPROWADZENIU RUCHU JEDNOKIERUNKOWEGO

od skrzyżowania ul. Daszyńskiego z ul. Kurzańską (stacja paliw Orlen) do skrzyżowania z ul. Pocztową, kierunek Bogatynia (ETAP I - obejmuje pracę po zachodniej stronie ul. Daszyńskiego, natomiast ruch kołowy odbywa się po wschodniej stronie ulicy).