Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

24 Marzec 2017

Na podstawie art.19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS „Zjednoczeni” Porajów-Kopaczów o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. „Organizacja i udział LKS Zjednoczeni Porajów – Kopaczów w rozgrywkach piłki nożnej klasy B”.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

22 Marzec 2017

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu przez mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu informuje i wyjaśnia, co następuje:

Sesja Rady Miejskiej - 28 marca

22 Marzec 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni.

Krzewina, Jasna Góra, Białopole

21 Marzec 2017

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

27-28 marca KRZEWINA
od 71 do 105 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.
w godzinach 8:00-14:30

31 marca JASNA GÓRA
chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej
w godzinach 7:30-14:30

31 marca BIAŁOPOLE
w godzinach 8:00-14:00

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego

21 Marzec 2017

ROZPORZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r. uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

ZARZĄDZENIE NR 26/2017

15 Marzec 2017

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.

ZARZĄDZENIE NR 25/2017

15 Marzec 2017

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

Wybory na sołtysa Porajowa - ZMIANA MIEJSCA GŁOSOWANIA!

10 Marzec 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017r. o godz. 17.00  odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Porajów, którego celem będzie wybór Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w dużej sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Porajowie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu informuje

3 Marzec 2017

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi od mieszkańców powiatu Zgorzelec odnośnie obowiązku utrzymania drobiu utrzymywanego w chowie przyzagrodowym w odosobnieniu (w zamknięciu w pomieszczeniach inwentarskich), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu informuje, co następuje:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

1 Marzec 2017

Ogłoszenie Burmistrza – Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 lutego 2017 roku, w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina jest organem prowadzącym.

Trzciniec i Bratków

21 Luty 2017

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Sesja Rady Miejskiej - 27 lutego

20 Luty 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ Przewodnicząca Rady Miejskiej  zwołuj sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.  Sesja odbędzie się w dniu  27 lutego 2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego

16 Luty 2017

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wydał rozporządzenie nr 4/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego.

Sesja Rady Miejskiej - 16 lutego

15 Luty 2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Służba w Policji – spotkanie informacyjne

7 Luty 2017

10 lutego br. o godz. 12:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii WP 12 G odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem służby w Policji.

PKP S.A. zaprasza do rokowań na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego w Posadzie

3 Luty 2017

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU UL. JOANNITÓW 13, 50-525 WROCŁAW ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NA ZBYCIE:
prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Posada, gmina Bogatynia w budynku nr 67, woj. dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 55,77 m² wraz z powierzchnią przynależną 16,29 m2 oraz udziałem wynoszącym 2101/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 13/1 AM-1 o powierzchni 0,1367 ha, obręb 0006, POSADA.

Sesja Rady Miejskiej - 8 lutego

1 Luty 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 8 lutego 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Sesja Rady Miejskiej - 2 lutego

31 Styczeń 2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 2 lutego 2017r. o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Rekrutacja do służby w Policji 2017

24 Styczeń 2017

Funkcjonariusz Policji to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Każdy, kto chciałby wstąpić w nasze szeregi musi spełnić następujące wymagania:

Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego

20 Styczeń 2017

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej