Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty
Sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia

15 Luty 2011

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień na dzień 22 [korekta daty z 23 na 22] lutego 2011 roku na godz. 9:30.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Okazja do podjęcia pracy w Niemczech

4 Luty 2011

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że w trakcie Transgranicznego Dnia Informacyjno-Rekrutacyjnego, który odbędzie się 24 lutego w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, umożliwiona zostanie rekrutacja polskich pracowników przez niemieckie firmy, w tym również do prac sezonowych.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy dotyczące organizacji pozarządowych

3 Luty 2011

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy dotyczęce rozwoju sportu

3 Luty 2011

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie rozwoju sportu.

Zmiana kalendarza wyborczego w sołectwach

27 Styczeń 2011

Uprzejmie informujemy,

iż zmianie uległ kalendarz wyborów w radach sołeckich.

Poniżej prezentujemy kalendarz wyborczy po zmianach.

Sesja budżetowa

25 Styczeń 2011

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 31 stycznia 2011 roku na godz. 9:30.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia

18 Styczeń 2011

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 21 stycznia 2011 roku na godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Odwołane pogotowie przeciwpowodziowe

16 Styczeń 2011

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z obniżeniem się poziomów wód poniżej stanów alarmowych, na Nysie Łużyckiej oraz jej dopływach informujemy, iż z dniem dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego.

Wybory w sołectwach

13 Styczeń 2011

Dziś podczas sesji rada przyjęła kalendarz wyborczy w związku z dobiegającą końca kadencją Sołtysów i Rad Sołeckich w naszej gminie.

Sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia

5 Styczeń 2011

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku/ zwołuję na dzień 13 stycznia 2011 roku na godz. 9.30 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Informacja urzędu

30 Grudzień 2010

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2010 roku Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni będzie czynny w godzinach 7:30 - 12:00.

ZAKAZ UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

30 Grudzień 2010

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.12.2010r. w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych.

Zmiana VAT-u na wodę i ścieki

30 Grudzień 2010

Z dniem 1 stycznia 2011 roku zmieniają się stawki podatku VAT, m.in. za wodę i odprowadzanie ścieków.

Nowa stawka wynosić będzie 8%.

Poniżej publikujemy pełną informację przekazaną przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A.

Sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia

23 Grudzień 2010

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia

8 Grudzień 2010

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 15 grudnia 2010 roku na godz. 9:00 .

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia

6 Grudzień 2010

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Tansze szczepienia przeciwko HPV

1 Grudzień 2010

S A M O D Z I E L N Y
P U B L I C Z N Y
Z E S P Ó Ł
O P I E K I
Z D R O W OT N E J
W B O G A T Y N I

ZAPROSZENIE
DO SKORZYSTANIA ZE SZCZEPIEŃ
PRZECIWKO RAKOWI SZYJKI MACICY
I INNYM CHOROBOM WYWOŁYWANYM PRZEZ
WIRUSY BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

- W PROMOCYJNEJ CENIE

Kolejne ostrzeżenie meteorologiczne

1 Grudzień 2010

Przedgórze Sudeckie i Sudety

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu

Przypominamy o odśnieżaniu

1 Grudzień 2010

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i innych obiektów budowlanych. W okresie zimowym zalegający śnieg i lód mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia - w związku z tym właściciele i zarządcy budynków zobowiązani są do utrzymywania obiektów we właściwym stanie. Obowiązek obejmuje również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych. Poniżej publikujemy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Komunikat meteorologiczny

30 Listopad 2010

Data i godzina wydania: 30.11.2010 godz. 13:33
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych Wrocław