Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty
Sesja Rady Miejskiej - 19 stycznia

17 Styczeń 2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Wykaz osób otrzymujących nagrody i wyróżnienia sportowe za osiągnięcia w 2015 roku

16 Styczeń 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, iż zgodnie z Uchwała Nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym:

Wykaz osób otrzymujących stypendia sportowe za osiągnięcia w 2015 roku

16 Styczeń 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, iż zgodnie z Uchwała Nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, stypendia sportowe otrzymują:

Ogłoszenie Burmistrza - zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

16 Styczeń 2017

ZARZĄDZENIE NR 4/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 12 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia lub powierzenia jego wykonania.

Ogłoszenie Burmistrza - zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu.

16 Styczeń 2017

ZARZĄDZENIE NR 3/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 12 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

GCZKiOL przypomina

5 Styczeń 2017

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Bogatyni informuje:
Z powodu intensywnych opadów śniegu, przypominamy o obowiązku odśnieżania płaskich dachów obiektów wielkopowierzchniowych. Zalegający śnieg stanowi niebezpieczeństwo dla osób znajdujących się w obiektach jak i dla samej konstrukcji budynku.

Nieodpłatna pomoc prawna

5 Styczeń 2017

Szanowni Mieszkańcy, 

informujemy, iż na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w Gminie Bogatynia uruchomiony został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja Prezesa KRUS

25 Listopad 2016

Poniżej zamieszczamy list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pana Adama Sekścińskiego dotyczącego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Samoobrona Kobiet

25 Listopad 2016

Ministerstwo Obrony Narodowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i wdraża do życia różne formy szkoleń. Tym razem umożliwiono szkolenia z zakresu samoobrony kobiet. 

Sesja Rady Miejskiej - 28 listopada

21 Listopad 2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Ogłoszenie Burmistrza

17 Listopad 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wzywa właścicieli pawilonów handlowych typu „Metalplast”,  posadowionych na terenie Gminy Bogatynia przy ulicy Kolejowej w Sieniawce,  do  uregulowania sytuacji prawnej przedmiotowych obiektów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Jasna Góra - 15 listopada

9 Listopad 2016

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

15 listopada, JASNA GÓRA, 19, 21, 23.
w godzinach 9:30-12:30

Kampania Społeczna "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"

8 Listopad 2016

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej. Od 2015 kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich – w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych a także w prasie drukowanej.

 

Spotkanie informacyjne “Środa z Funduszami”

7 Listopad 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze organizuje w dniu 9 listopada 2016 roku spotkanie informacyjne z cyklu pt.   „Środa z Funduszami”. 

Harmonogram odbioru odpadów w dniach 29.10-4.11

28 Październik 2016

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni informuje o zmianie terminów odbioru odpadów komunalnych w okresie przed i po święcie Wszystkich Świętych, czyli w dniach od 29 października do 4 listopada 2016. Zmiany przedstawia poniższy harmonogram:

Opolno Zdrój - 3 listopada

27 Październik 2016

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

3 listopada, OPOLNO ZDRÓJ
ul. Świerczewskiego od 7, Sikorskiego od 1 do 6
w godzinach 8:30-14:30

Sesja Rady Miejskiej - 14 października - ZMIANA DATY!

10 Październik 2016

Uwaga! Uległ zmianie termin Sesji Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 13.10.2016r. godz.10.30 na 14 października 2016r. godz.9.00. sala konferencyjna UMiG Bogatynia. Porządek obrad b/z.

========================================================================================

Zarządzenie Burmistrza Nr 85/2016

29 Wrzesień 2016

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118.) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Dotacja dla Kół Łowieckich - środki na zakup i dokarmianie zwierzyny".

Ogłoszenie Burmistrza

23 Wrzesień 2016

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE POZAKONKURSOWYM
Na podstawie art.. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji Maja „Schronisko dla koni" w Bogatyni o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Dotacja z przeznaczeniem na leczenie i utrzymanie zwierząt".

Bogatynia, Opolno, Białopole

21 Wrzesień 2016

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.