Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 15 czerwca, godz. 12:00
Sesja Rady Miejskiej - 15 czerwca, godz. 12:00

8 Czerwiec 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok

3.1. omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,

3.2. przedstawienie opinii komisji problemowych,

3.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,

3.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

3.4.1. o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok

3.4.2. o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

3.5. Dyskusja.

4. Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok /projekt nr 63.2018/

4.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok /projekt nr 64.2018/

5. Zamknięcie obrad.