Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 23 kwietnia
Sesja Rady Miejskiej - 23 kwietnia

16 Kwiecień 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.

5. Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2017.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Informacje i komunikaty przewodniczącego.

10. Zamknięcie obrad.