Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 11 kwietnia
Sesja Rady Miejskiej - 11 kwietnia

4 Kwiecień 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni Krystyna Gnacy zwołuje sesję Rady Miejskiej.
Sesja odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Podjęcie uchwał:

4.1 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 37.2018/,

4.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018-2028 /projekt nr 38.2018/,

4.3 w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 39.2018/,

4.4 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/217/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 31.2018/,

4.5 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 32.2018/,

4.6 w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 33.2018/.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacje i komunikaty przewodniczącego.

8. Zamknięcie obrad.