Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia nr 31/2018




Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia nr 31/2018

20 Marzec 2018

Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Bogatynia z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 

 

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/215/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bogatynia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (DUWD z 2016 r., poz. 1137.) w związku z § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r., Nr 58 poz. 1259 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :

§ 1

  1. Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie w 2018 roku stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
  2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie:

1)  stypendiów sportowych stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia,

2)  nagród i wyróżnień sportowych stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

  1. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2 podlegają publikacji:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia,

2)  na stronie internetowej.

§ 2

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 marca 2018 roku, o godzinie 13.30.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

==================================================

Załączniku do Zarządzenia: