Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Plan zamówień publicznych 2018/2019 / UMiG Bogatynia - Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej kwoty 30.000 euro w roku 2018
UMiG Bogatynia - Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej kwoty 30.000 euro w roku 2018

Data publikacji:

13 Marzec 2018

IZO.0640.1.2018.PW

Wykaz planowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej kwoty 30.000 euro w roku 2018

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
 w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
1 Dowóz uczniów do szkół podstawowych na
 terenie miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2018/2019

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

390.000,00zł

 

III kwartał 2018

2 Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami
 w ulicach Skłodowskiej, Fieldorfa Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni
Robota budowlana Przetarg nieograniczony

 

650.000,00zł

I kwartał 2018
3 Odbudowa Alei Żytawskiej (dawnej ulicy Waryńskiego) w Bogatyni II etap Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1.300.000,00zł II kwartał 2018
4 Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni Robota budowlana Przetarg nieograniczony 3.500.000,00zł IV kwartał 2018
5 Odbudowa nawierzchni ul. Wiosennej  Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1.100.000,00zł III kwartał 2018
6 Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia - Uhelna Robota budowlana Przetarg nieograniczony 2.000.000,00zł III kwartał 2018
7 Rewitalizacja Centrum Bogatyni Etap I – budynek „Dworzec historyczny” Robota budowlana Przetarg nieograniczony 13.000.000,00zł II kwartał 2018
8 Przebudowa terenu sportowego w Trzcince Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1.400.000,00zł II kwartał 2018
9 Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Kochanowskiego w Bogatyni Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1.000.000,00zł I kwartał 2018
10 Rozbudowa „Zalewu” jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki Robota budowlana Przetarg nieograniczony 13.960.000,00zł III kwartał 2018
11 Budowa systemu ogrzewania wody basenowej na otwartym kąpielisku w Bogatyni Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1.000.000,00zł II kwartał 2018
12 Remonty dróg, nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia Robota budowlana Przetarg nieograniczony 2.000.000,00zł I kwartał 2018
13 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

3.600.000,00zł

 

I kwartał 2018

14 Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w wysokości 8.321.837,00zł Usługa Przetarg nieograniczony Powyżej kwoty określonej w art. 11 ust 8 pzp III kwartał 2018
15 Organizacja i realizacja imprezy pn.: „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii Karbonalia 2018” Usługa Przetarg nieograniczony 500.000,00zł I kwartał 2018
16 Wykonanie stałych czynności związanych
 z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie Bogatynia

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

2.500.000,00zł

 

I kwartał 2018

17 Usługi Prawnicze Usługa Przetarg nieograniczony 280.000,00zł II kwartał 2018

18

 

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

790.000,00zł

 

III kwartał 2018

 

Zatwierdzam
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji 
mgr inż.  Konrad Wysocki