Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 13 marca
Sesja Rady Miejskiej - 13 marca

6 Marzec 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ Wiceprzewodnicząca Krystyna Gnacy zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 13 marca 2018r. o godz. 11.00 (a nie o 9.00 jak podano wcześniej) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie emisji obligacji /projekt nr 28.2018/

4.2. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 /projekt nr 14.2018/

4.3. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.J. na Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni / projekt nr 25.2018/.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacje i komunikaty przewodniczącego.

8. Zamknięcie obrad.