Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 30 stycznia
Sesja Rady Miejskiej - 30 stycznia

23 Styczeń 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Peremicki zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni - podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5. Podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2018 rok /projekt nr 6.2018/

5.2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2018 rok /projekt nr 3.2018/

5.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy / projekt nr 1.2018/

5.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy / projekt nr 2.2018/

5.5. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego /projekt nr 4.2018/

5.6. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 5.2018/

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Informacje i komunikaty przewodniczącego.

9. Zamknięcie obrad.