Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia, godz. 11.00
Sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia, godz. 11.00

22 Grudzień 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm./ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Podjęcie uchwał:

2.1 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2018– 2026 /projekt nr 169.2017/

2.1.1 przedstawienie projektu uchwały

2.1.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały

2.1.3 głosowanie projektu uchwały

2.2. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2018 rok /projekt nr 170.2017/

2.2.1 przedstawienie projektu uchwały

2.2.2 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2018 rok

2.2.3 przedstawienie opinii komisji stałych

2.2.4 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

2.2.5 głosowanie projektu uchwały

3. Zamknięcie obrad.