Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia, godz. 9.00
Sesja Rady Miejskiej - 29 grudnia, godz. 9.00

22 Grudzień 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2017 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni za 2016 rok.

6. Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy /OSiR, BOK, Biblioteka/.

7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt 174.2017/

7.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt 175.2017/

7.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt 177.2017/

7.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt 178.2017/

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Informacje i komunikaty przewodniczącej.

11. Zamknięcie obrad.