Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 7 grudnia
Sesja Rady Miejskiej - 7 grudnia

6 Grudzień 2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Peremicki zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał:

2.1. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 176.2017/

3. Zamknięcie obrad.