Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 28 listopada
Sesja Rady Miejskiej - 28 listopada

27 Listopad 2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni zwołuje sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2017 roku.

3. Informacja o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego.

4. Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych.

6. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia /projekt nr 149.2017/

7.2. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /projekt nr 150.2017/

7.3. w sprawie zmiany nazwy ulicy II Armii Wojska Polskiego na ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Bogatyni /projekt nr 159.2017/

7.4. w sprawie zmiany nazwy ulicy Przodowników Pracy na gen. Józefa Hallera w Bogatyni /projekt nr 160.2017/

7.5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok /projekt nr 165.2017/

7.6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok /projekt nr 166.2017/

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 156.2017/

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 153.2017/

7.9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 154.2017/

7.10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 155.2017/

7.11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 161.2017/

7.12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / projekt nr 162.2017/

7.13. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 163.2017/

7.14. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt 164.2017/

7.15. w sprawie zamiany nieruchomości /projekt nr 171.2017/

8. Zamknięcie obrad.