Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki / Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN
Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN

Data publikacji:

22 Listopad 2017

Autor publikacji:

Teresa Morawska

 

Zawiadomienieo wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jed.tekst. Dz. U. z 2017 r., poz.  1579  ze zm. Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg nieograniczony na usługę pn „ Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie  4.000.000,00  PLN z przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu  dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym  do dnia 31.12.2017r.” 

Załącznik do pobrania

Pełna treść ogłoszenia