Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 19 października
Sesja Rady Miejskiej - 19 października

19 Październik 2017

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni zwołuje sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał:

2.1. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok /projekt nr 147.2017/

2.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2017-2025 /projekt nr 148.2017/

2.3. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030” /projekt nr 142.2017/

2.4. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Opolno Zdrój /projekt nr 145.2017/

2.5. w sprawie przyjęcia na mienie Gminy Bogatynia udziału w gruncie od osób fizycznych /projekt nr 146.2017/

2.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 143.2017/

2.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 144.2017/

3. Zamknięcie obrad.