Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Data publikacji:

29 Wrzesień 2017

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni informuje, że od dnia 1 października 2017 roku w tutejszej placówce Szpitala Gminnego zostaje uruchomiona Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 08.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08.00 do godziny 08.00 dnia następnego. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.

W jej ramach odbywają się porady lekarskie w Izbie Przyjęć w Szpitalu Gminnym przy ul. Szpitalnej 16, porady telefoniczne, a także w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe. Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej. W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

W gabinecie zabiegowym, a w sytuacji uzasadnionej również w domu pacjenta, są wykonywane zabiegi pielęgniarskie (np. iniekcja leku), gdy został on zlecony przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikający z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, a także gdy zleci go lekarz podczas wizyty pacjenta w ambulatorium czy w miejscu zamieszkania.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

- nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym, uszczerbkiem na zdrowiu;

- zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością);

- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;

- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych;

- bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych;

- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;

- nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.;

- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Aby uzyskać poradę lub mieć wykonany zabieg, należy przedstawić dowód tożsamości z numerem PESEL. Dotyczy to również porady telefonicznej - przepisy zobowiązują do odnotowania takich samych danych, jak przy wizycie w ambulatorium. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozmowy telefoniczne są rejestrowane (nagrywane).

Dzieciom udzielane są świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w obecności opiekuna prawnego, wyjątek stanowią świadczenia ratujące życie.

Należy pamiętać, że na wizyty kontrolne, np. w chorobach przewlekłych lub na przedłużanie recept należy umawiać się do swojego lekarza rodzinnego.

Porady ambulatoryjne można uzyskać stacjonarnie w Izbie Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, tel. 75 77 39 324, 602 888 310

W celu uzyskania porady lekarskiej należy dzwonić do lekarza - nr tel. 500 451 650

W celu wykonania przez pielęgniarkę zleceń stałych lub doraźnych należy dzwonić - nr tel. 500 451 697

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego - 112 lub 999.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------