Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 5 października
Sesja Rady Miejskiej - 5 października

28 Wrzesień 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 5 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Informacja Dyrektora SPZOZ w Bogatyni nt. aktualnej sytuacji w gminnej służbie zdrowia.

5. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2017 roku.

6. Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Bogatynia na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu /projekt nr 138.2017/

6.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasna Góra /projekt nr 137.2017/

6.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bogatynia / projekt nr 136.2017/

6.4. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 135.2017/

6.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 134.2017/

6.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i ponowne zawarcie umowy dzierżawy gruntu /projekt nr 130.2017/

6.7. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 131.2017/

6.8. w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 132.2017/

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Informacje i komunikaty przewodniczącej.

10. Zamknięcie obrad.