Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Dostawa komputerów przenośnych, szafek mobilnych do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych
Dostawa komputerów przenośnych, szafek mobilnych do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych

Data publikacji:

28 Wrzesień 2017

Autor publikacji:

Michał Andrzejewski

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, szafek mobilnych do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych w ramach Projektu pn. „Praktyczny TIK”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa: 10. Edukacja. Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020. Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu  do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.