Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia dnia 16 czerwca 2010
Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia dnia 16 czerwca 2010

10 Czerwiec 2010

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień na dzień 16 czerwca 2010 roku na godz. 9.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy za IV kwartał 2009 oraz I kwartał 2010 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał rady za II półrocze 2009 roku.
 5. Przedstawienie informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
 • - w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok - projekt nr 554 /10,
 • - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/285/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia- projekt nr 547 /10,
 • - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie miejscowości Krzewina w gminie Bogatynia - projekt nr 548/10,
 • - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie miejscowości Lutogniewice w gminie Bogatynia - projekt nr 549 /10,
 • - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębach miejscowości Działoszyn i Bratków w gminie Bogatynia - projekt nr 550/10,
 • - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 522/10,
 • - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 551/10,
 • - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 544/10,
 • - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 545/10,
 • - w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia - projekt nr 546/10,
 • - w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Bogatynia - projekt nr 552/10,
 • - w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dot. wymiany kranu i wodomierza - projekt Nr 577 /10.

7. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacja nt. realizacji interpelacji, zapytań i wniosków radnych.
11. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
12. Zamknięcie obrad.