Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni

Data publikacji:

1 Sierpień 2017

Autor publikacji:

Teresa Morawska

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg nieograniczony na realizację zadania  pn.: „Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni”  -  została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

SWIMMINGPOOLS- Baseny Aftanas Grażyna ul. Grota Roweckiego 5 58-260 Bielawa  cena ryczałtowa brutto: 9 458 700,00 zł,  okres gwarancji: 96 miesięcy

Załącznik do pobrania

Pełna treść ogłoszenia