Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni
Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni

Data publikacji:

28 Czerwiec 2017

Autor publikacji:

Michał Andrzejewski

Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje w ramach jednej inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji polegających na budowie basenu zewnętrznego w Bogatyni przy ulicy Pocztowej w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres został zawarty w Programie Funkcjonalno - Użytkowym dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj pn „Budowa otwartego Kąpieliska w Bogatyni opracowanym przez Walczak GROUP Mariusz Walczak z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Baczyńskiego 21 oraz projekcie umowy stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.