Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro / Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie

Data publikacji:

26 Czerwiec 2017

Autor publikacji:

Monika Żądeł

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r.,obejmującego przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami oraz odbudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej oraz na działkach przyległych