Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 26 czerwca, godzina 10.00
Sesja Rady Miejskiej - 26 czerwca, godzina 10.00

19 Czerwiec 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni zwołuje sesję Rady Miejskiej.
Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok

3.1. omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,

3.2. przedstawienie opinii komisji problemowych,

3.3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,

3.4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

3.4.1. o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok oraz

3.4.2. o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

3.5. dyskusja.

4. Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok /projekt nr 98.2017/

4.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok /projekt nr 99.2017 /

5. Zamknięcie obrad.