Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Miejskiej - 26 czerwca, godzina 9.00
Sesja Rady Miejskiej - 26 czerwca, godzina 9.00

19 Czerwiec 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni zwołuje sesję Rady Miejskiej.
Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2016 roku.

5. Podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 87.2017/

5.2. w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 88.2017/

5.3. w sprawie ustalenia przebiegu dróg zlokalizowanych na terenie gminy Bogatynia /projekt nr 93.2017/

5.4. w sprawie zaliczenia dróg w gminie Bogatynia do kategorii dróg gminnych /projekt nr 94.2017/

5.5. w sprawie zaliczenia dróg w gminie Bogatynia do kategorii dróg gminnych /projekt nr 95.2017/

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Informacje i komunikaty przewodniczącej.

9. Zamknięcie obrad.