Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 czerwca 2017 roku
Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 czerwca 2017 roku

13 Czerwiec 2017

Ogłoszenie Burmistrza – Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 13 czerwca 2017 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania - dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie wsparcia lub powierzenia zadania.

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2017  BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA  z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania – dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2016 roku poz. 446, ze zm.) oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia zarządzam, co następuje :

§ 1  

  1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania – dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania.Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2  

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatyni www.bip.bogatynia.pl .

2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl ,

3) Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ===========================================================================================

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA  

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania – dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie wsparcia  lub powierzenia wykonania zadania

Po zakończeniu procedury otwartego konkursu ofert, na realizację w 2017 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia w zakresie w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania – dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania, dotacje z budżetu Gminy Bogatynia otrzymają:

  1. Caritas Diecezji Legnickiej 39 000,00 zł
  2. Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci Międzyszkolne Koło w Bogatyni 5 000,00 zł
  3. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Amarylis w Bogatyni 5 000,00 zł
  4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Miejsko- Gminne w Bogatyni 6 000,00 zł

===========================================================================================