Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / ZARZĄDZENIE NR 25/2017
ZARZĄDZENIE NR 25/2017

15 Marzec 2017

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

Na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bogatynia w związku § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58 poz. 1259 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

1) W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bip.bogatynia.pl.

2) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl.

3) Na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

-------------------------------------------------

Załącznik do zarządzenia <kliknij>