Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Aktualności / Budżet Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok uchwalony.
Budżet Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok uchwalony.

30 Grudzień 2016

W czwartek 29 grudnia oraz w piątek 30 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej. 

W programie pierwszej sesji (czwartek) znalazły się między innymi punkty dotyczące aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Bogatynia, czy też w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

Druga sesja (piątek) dotyczyła budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok. Na początek przy mównicy pojawił się Skarbnik Gminy Andrzej Remian, który w pierwszej kolejności przedstawił Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bogatynia na lata 2017– 2025, która w następstwie została jednogłośnie uchwalona. Kolejnym punktem sesji było przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2017 rok oraz opinii komisji stałych Radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok.