Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Nieruchomości / Wykazy nieruchomości
Sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych

Sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 20 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 13 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 12.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 12 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 121 z późń. zm.) w dniu 10 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia z dnia 6 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 6 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z póź. zm.)       w dniu 29.03.2018r. na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego. 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 22 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 22 marca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy z dnia 21.03.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 21 marca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy . 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bogatynia z dnia 14.03.2018

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bogatynia z dnia 14.03.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.03.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.03.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 07.03.2018

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 07.03.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 06.03.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018r. poz.121) w dniu 06 marca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 28.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121) w dniu 28 lutego 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 21.02.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 21.02.2018

Sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanej , objętej kw. nr JG1Z/00015719/2, JG1Z/00049096/5 , JG1Z/00047785/8 , JG1Z/00048705/1 , stanowiącej własność Gminy Bogatynia,

Sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanej , objętej kw. nr  JG1Z/00015719/2, JG1Z/00049096/5 , JG1Z/00047785/8 , JG1Z/00048705/1 ,  stanowiącej własność Gminy Bogatynia,

Sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanej, objętej kw.nr JG1Z/00011720/4 stanowiącej własność Gminy Bogatynia z dnia 15.02.2018

Sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanej, objętej kw.nr JG1Z/00011720/4 stanowiącej własność Gminy Bogatynia z dnia 15.02.2018

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 15.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121) w dniu 15 lutego 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych z dnia 13.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY 

 

na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych ,objętych kw. nr nr JG1Z/00025426/4 i JG1Z/00026928/0 stanowiących własność Gminy Bogatynia, określonych poniżej:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 8 lutego 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 121) w dniu 8 lutego 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.