Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Nieruchomości / Wykazy nieruchomości
Sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę zabudowaną o nr.ewid. 88, AM 1,Obr.Posada położoną w Posadzie nr 32

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz.2147 z późń.zm.) w dniu 11 stycznia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostało wywieszone ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę zabudowaną o nr.ewid. 88, AM 1,Obr.Posada położoną w Posadzie nr 32 w drodze przetargu nieograniczonego .

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy gruntu z dnia 08.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z późń. zm.) w dniu 08 stycznia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy gruntu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust, 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz.2147 z późń.zm.) w dniu 3 stycznia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 18.12.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz.2147 z późń.zm.) w dniu 18 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.ol oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży - 14 grudnia 2017

Informacja o opublikowaniu wykazów dotyczących dzierżaw nieruchomości oraz sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców.

Termin wywieszenia dzierżaw nieruchomości : 14.12.17 do 04.01.2018 r.

Termin wywieszenia  sprzedaży lokali komunalnych : 14.12.17 do 25.01.2018 r.

Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy z dnia.14.12.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm) w dniu 14 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 08.12.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) w dniu 08 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Wykaz - nieruchomość do dzierżawy na cele rolne

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z późń.zm.) w dniu 6 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ul.1-go Maja 1/4, Jan Zamoyskiego 20/3

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm) w dniu  29.11.2017 roku na stronie www.infopublikator.pl ,  na stronie  internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do  sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bogatynia ul. Skłodowskiej-Curie, Polna

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bogatynia ul. Skłodowskiej-Curie, Polna

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bogatynia ul. Górska, Słowackiego, Leśna, Opolowska

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bogatynia ul. Górska, Słowackiego, Leśna, Opolowska

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży z dnia 27.11.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) w dniu 27 listopada 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu rolnego

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z późń. zm.) w dniu 17 listopada 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl  oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu rolnego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 16.11.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz.2147 z późń.zm.) w dniu 16 listopada 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy Bratków z dnia 10.11.2017

Nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy Bratków z dnia 10.11.2017

Dzierżawa na okres do 3 lat część gruntu położonego przy ul. Partyzantów w Bogatyni z dnia 14.11.2017

 

II   PUBLICZNY   NIEOGRANICZONY   PRZETARG   USTNY

na dzierżawę na okres do 3 lat część gruntu położonego przy ul. Partyzantów w Bogatyni z przeznaczeniem na posadowienie trzech garaży blaszanych o pow. 15 m²

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 08.11.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) w dniu 08 listopada 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

Sprzedaż lokalu komunalnego na rzecz najemcy z dnia 6.11.2017

Sprzedaż lokalu komunalnego na rzecz najemcy z dnia 6.11.2017

Wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy z dnia 02.11.2017

 

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) w dniu 02 listopada 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO sprzedaży DNIA 28 WRZEŚNIA 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm) w dniu 28 września 2017 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.