Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Nieruchomości / Wykazy nieruchomości
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 11.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 11 czerwca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy w Bogatyni z dnia 30.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm. ) w dniu 30.05.2018  roku na stronie www.infopublikator.pl ,  na stronie  internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do  sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 16.05.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 16.05.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 09.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 09 maja 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy z dnia 09.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2, w związku z art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z póź. zm.) w dniu 09.05.2018r. na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 08.05.2018

Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 08.05.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 07.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 7 maja 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej  do  sprzedaży .

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 26.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 26 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej  do  sprzedaży .

Sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych

Sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 20 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 13 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 12.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 12 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 121 z późń. zm.) w dniu 10 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia z dnia 6 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 6 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z póź. zm.)       w dniu 29.03.2018r. na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego. 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 22 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 22 marca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy z dnia 21.03.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 21 marca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy . 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bogatynia z dnia 14.03.2018

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bogatynia z dnia 14.03.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.03.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13.03.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 07.03.2018

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 07.03.2018