Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Nieruchomości / Wykazy nieruchomości
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 12.10.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 12.10.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 2.10.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 2.10.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 21 września 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 21 września 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 20 września 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) w dniu 20 września 2018 roku na stronie www.infopublikator.pl , oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z 20 września 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) w dniu 20 września 2018 roku na stronie www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży z dnia 17.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) w dniu 17.09.2018 roku na stronie www.infopublikator.pl ,  na stronie  internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do  sprzedaży.

Wykaz nieruchomości z dnia 03.09.2018

Wykaz nieruchomości z dnia 03.09.2018

Wykaz nieruchomości z dnia 31.08.2018

Wykaz nieruchomości  z dnia 31.08.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 28 sierpnia 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 28 sierpnia 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 29 sierpnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) w dniu 29 sierpnia 2018 roku na stronie www.infopublikator.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 10 lat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod kontenery z 29 sierpnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) w dniu 29 sierpnia 2018 roku na stronie www.infopublikator.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z 23 sierpnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) w dniu 23 sierpnia 2018 roku na stronie www.infopublikator.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu.

Wykaz z 21 sierpnia 2018 r. - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) w dniu 21 sierpnia 2018 roku na stronie www.infopublikator.pl na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) w dniu 6 sierpnia 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży na rzecz najemcy.

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy z dnia 01.08.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 121 z późn.zm) w dniu 01 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 27.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 27.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 18.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 18.07.2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 12.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniu 12 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Bogatynia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy .

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy z dnia 04.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art.35 ust.l i 2, w związku z art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z póź. zm.) w dniu 4 lipca na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy.