Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia
I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia

15 Kwiecień 2010

Na podstawie § 20 ust. 3 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia przyjętego Uchwałą Nr XLVI/302/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, powołania tej Rady i nadania jej statutu, opublikowanej na łamach Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego – Dz. Urz. z 2009 r. Nr 112, poz. 2309,

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Rady:

3.1. Wybór Przewodniczącego Rady

3.1.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,

3.1.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3.1.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

3.1.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),

3.1.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

3.2. Wybór Pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady

3.2.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,

3.2.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3.2.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

3.2.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),

3.2.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

3.3. Wybór Drugiego Wiceprzewodniczącego Rady

3.3.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,

3.3.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3.3.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

3.3.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),

3.3.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

3.4. Wybór Sekretarza

3.4.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Rady,

3.4.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3.4.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

3.4.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),

3.4.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

3.5. Wybór Skarbnika

3.5.1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Skarbnika Rady,

3.5.2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3.5.3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

3.5.4. przeprowadzenie głosowania (tajnego),

3.5.5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia.