Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia

9 Kwiecień 2010

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku/ Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia zwołuje 15 kwietnia 2010 roku na godz. 9:00 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie informacji nt. stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego
    na terenie gminy przez Komendanta Komisariatu Policji w Bogatyni, Komendanta Straży Miejskiej w Bogatyni, dowódcę bogatyńskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Prezesa Zarządu Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bogatyni.
  4. Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok - projekt nr 519/10,

4.2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 498/10,

4.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 499/10,

4.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie kolejnych umów dzierżawy - projekt nr 503/10,

4.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - projekt nr 504/10,

4.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie umowy dzierżawy - projekt nr 516/10,

4.7. w sprawie zamiany nieruchomości - projekt nr 505/10,

4.8. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010” – projekt nr 500/10,

4.9. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2010” – projekt nr 501/10,

4.10. w sprawie przyjęcia pojazdu na własność gminy Bogatynia – projekt nr 514/10,

4.11. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Sęk na działalność Kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni – projekt nr 518/10.

5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.