Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / Spotkanie konsultacyjno-informacyjne
Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

22 Listopad 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza serdecznie na spotkanie konsultacyjno-informacyjne, na którym zostaną omówione założenia przedstawionego poniżej programu. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2016 (piątek) o godz. 16.00 w kawiarni ATENA w Bogatyńskim Ośrodku Kultury.

 

 

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR, RPO WD ogłosił nabór w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - konkurs horyzontalny" Schemat 3.1.C

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% na projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne.

Więcej informacji <tutaj>    w zakładce nabory - nabór RPDS.03.01.00-IP.01-02-161/16

Zamieszczamy dokumenty do pobrania ankietę  oraz deklarację przystąpienia do projektu .