Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Nasze inwestycje / Remonty osiedla - remonty kapitalne, chodniki, oświetlenie, mała architektura / Przebudowa zjazdów, miejsc parkingowych - ul. Pocztowa
Przebudowa zjazdów, miejsc parkingowych - ul. Pocztowa

Data publikacji:

19 Kwiecień 2009

Autor publikacji:

UMiG Bogatynia

Pocztowa

Przebudowa nawierzchni istniejących z wydzieleniem i utwardzeniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z placami pod kontenery typu KP-7 wzdłuż ulicy Pocztowej w Bogatyni

Zadanie polegało na przebudowie istniejącej w złym stanie technicznym nawierzchni jezdni z płyt betonowych sześciokątnych (tzw. trylinka), zjazdów (dróg dojazdowych) do budynków mieszkalnych i usługowych oraz utwardzeniu wydzielonych miejsc postojowych oraz placów pod kontenery z kostki betonowej brukowej wraz z wymianą istniejącego obramowania na obramowanie z nowych krawężników i obrzeży betonowych wraz z właściwym powierzchniowym odwodnieniem.

Obszar objęty pracami znajduje się w pasie terenu wzdłuż ulicy Pocztowej od zjazdu do budynku nr 4 do zjazdu za budynkiem nr 11b. Przebudowa zjazdów objęła odcinki dróg dojazdowych od jezdni ulicy Pocztowej do krawędzi ścieżki rowerowej. Drogi dojazdowe zaprojektowano w istniejących w planie zjazdach o szerokości 3,00 m. Dla poszczególnych zjazdów wydzielono maksymalnie cztery miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Łącznie zaprojektowano 22 miejsca postojowe w siedmiu lokalizacjach. Utwardzenie miejsc postojowych oraz placów pod kontenery wykonano z kostki betonowej brukowej.

Powierzchnia elementów przebudowanych lub utwardzonych:
a) Jezdnie zjazdów/dróg dojazdowych: około 295 m2;
b) Miejsca postojowe: około 285 m2;
c) Place pod kontenery: około 46 m2;
d) Trawniki (odtworzenie): około 200 m2.

Długości zabudowanych elementów linowych:
a) Krawężniki betonowe 22 x 15 cm ~ 244 mb;
b) Obrzeża betonowe 8 x 30 cm ~ 121 mb.

Opis ilościowy:

1) Zjazdy z drogi do budynków mieszkalnych i usługowych przy ul. Pocztowej – 9 zjazdów

2) Place pod kontenery odpadów komunalnych – 3 szt.

3) Miejsca postojowe – 22 miejsca