Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Nasze inwestycje / Inne / Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie-Sieniawka
Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie-Sieniawka

Data publikacji:

23 Marzec 2010

Autor publikacji:

Projekt pt.: ”Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie-Sieniawka”, dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
Oś priorytetowa 1 – Rozwój transgraniczny
Dziedzina wsparcia 4– Środowisko przyrodnicze
Działanie 1- Ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego

Biegnąca wzdłuż rzeki granicznej - Nysy Łużyckiej polska magistrala (miejscami 50-letnia) wymagała pilnej modernizacji. Jej stan powodował wycieki wody do gruntu. Skorodowany rurociąg wywoływał skutki ekologiczne i finansowe,
a pogarszając jakość wody pitnej wpływał na stan zdrowia ludności.
Projekt charakteryzuje się jednoznacznie pozytywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Jednym z jego bezpośrednich efektów jest ograniczenie strat wody powstałych na starej magistrali. Wykluczenie potencjalnej katastrofy wynikającej z obsunięcia wałów przeciwpowodziowych jest rozwiązaniem długofalowo korzystnym dla obu sąsiadujących krajów.