Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Nasze inwestycje / Remonty obiektów sakralnych i kościołów / Modernizacja kościoła pw. św. Bartłomieja w Działoszynie oraz modernizacja ołtarza głównego.
Modernizacja kościoła pw. św. Bartłomieja w Działoszynie oraz modernizacja ołtarza głównego.

Data publikacji:

22 Marzec 2010

Autor publikacji:

Prace zakończone

Modernizacja kościoła pw. św. Bartłomieja w Działoszynie oraz modernizacja ołtarza głównego.

Obecna bryła świątyni pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Poświęcenia kościoła dokonał praski biskup Andreas Kaiser z Pragi i 27 lipca 1766 roku wmurowano kamień węgielny.Okazałą świątynię w Działoszynie zaprojektował liberecki architekt Józef Kunze.

Dzięki przeprowadzonym w latach 2005-2008 pracom restauratorskim wnętrze kościoła odzyskało dawny blask.

Wewnątrz świątyni znajduje się bogaty wystrój barokowy i rokokowy, który w szczególności charakteryzują ołtarz główny, ołtarze boczne, ambonę i chrzcielnicę. Nawę i prezbiterium przykrywa kopulaste sklepienie pokryte wspaniałą polichromią.

Dzięki dotacji z budżetu gminy w 2008 roku udało się wykonać prace renowacyjne ołtarza, ambony oraz zabytkowych figur.

Całość prac pochłonęła około 120 tys. złotych z czego 90 tys. zł. pochodziło z gminnego programu prac konserwatorskich i restauratorskich na obiektach zabytkowych.

W 2009 roku wykonano kolejne prace restauratorskie, które swoim zakresem objęły renowację kosza i zaplecka ambony oraz dwóch konfesjonałów. Całość prac sfinansowano dzięki dotacji z budżetu gminy.