Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Nasze inwestycje / Obiekty ogólnego przeznaczenia / Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni.

Data publikacji:

4 Marzec 2010

Autor publikacji:

Prace zakończone

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni

Inwestycja realizowana była w II etapach ze względu na konieczność ciągłej dostawy wody odbiorcą.

I etap obejmował:
- budowę nowego budynku technologicznego,w którym zamontowano urządzenia do Io oczyszczania wody tj. chemicznego odkwaszania wody, filtracji i koagulacji powierzchniowej prowadzonej w złożu żwirowym na filtrach otwartych samopłuczących.
- budowę dwóch zbiorników wody czystej o pojem-ności czynnej 2 x 750 m3
- budowę dwukomorowego odstojnika popłuczyn w postaci dwóch studni Æ 2000
- modernizację istniejącej pompowni Io
- wymianę i budowę rurociągów międzyobiektowych
I etap inwestycji uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania wyniosła 2 981 255,14 zł co stanowiło 42,11% wartości zadania.
II etap inwestycji obejmował:
- remont istniejącego budynku technologicznego wraz z przebudową układu technologicznego (montaż instalacji do ozonowania wody, zbiorników reakcji, filtrów wypełnionych złożem węglowym, instalacji dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru.
- wykonanie zbiorników bezodpływowych neutrali-zatorów ścieków z chlorowni oraz magazynów chemi-kaliów
- wykonanie dwukomorowego odstojnika popłu-czyn o pojemności czynnej 160 m3
- zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, place, ogrodzenie itp.)
W wyniku realizacji zadania wydajność układu technologicznego SUW wynosić będzie 420 m3 /h.
Wartość inwestycji wyniosła brutto ok. 16 000 000,00 zł.