Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Nasze inwestycje / Inwestycje drogowe / Poprawa drogowej dostępności między miastami: Hradek nad Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) a Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim.




Poprawa drogowej dostępności między miastami: Hradek nad Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) a Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim.

Data publikacji:

3 Marzec 2010

Autor publikacji:

Po remoncie

Poprawa drogowej dostępności między miastami: Hradek nad Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) a Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim.

Projekt ma na celu poprawę stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej i stanu obsługi transportowej, która w znaczący sposób wpłynie na zły stan infrastruktury drogowej. Przebudowa odcinka ul. Głównej w Bogatyni (klasa drogi L), polegała na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników i wjazdów oraz przyjezdniowych zatok parkingowych i autobusowych z kostki kamiennej lub betonowej. Na końcu ulicy Głównej (przed granicą z Republiką Czeską) wybudowano parking samochodowy na ok. 30 stanowisk. Ponadto wymieniono istniejącą sieci wodociągową oraz wybudowano kanalizację deszczową.
Projektem po stronie czeskiej była przebudowa głównej drogi dojazdowej do przejścia granicznego w Hradku nad Nisou z Polską w kierunku miasta Bogatynia. W ramach projektu przebudowano nawierzchnię drogi oraz przyległych chodników, odnowiono odwodnienie drogi oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne wzdłuż drogi.
W ramach prac prowadzonych na skrzyżowaniu w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych zbudowano wysepki, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie przejść dla pieszych.
Po stronie polskiej inwestor gmina Bogatynia wykona zadanie pn.: „Odbudowa ulicy Głównej wraz z wymiana sieci wodociągowej ”. Rejon inwestycji objął ul. Główną w Bogatyni oraz część ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Opolowską.
Istniejące uzbrojenie na terenie inwestycji: sieć i przyłącza wody, kanalizacja sanitarna, sieć cieplna, kable energetyczne i teletechniczne.
Szacunkowe wielkości charakteryzujące inwestycję:
•powierzchnia terenu inwestycji – ok. 3,5 ha
•powierzchnia nawierzchni drogowych – około 22.980 m2, w tym: jezdnie, chodniki i wjazdy, parking i zatoki autobusowe
•powierzchnia zieleni ulicznej – około 1994 m2
•długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami – około 3255,50 mb
•długość kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami – około 564 mb
•długość oświetlenia drogowego – około 2985 mb
•teren jest objęty ochroną konserwatorską.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Udział naszej gminy w tym projekcie to kwota 2 953 728,00 € a kwota dofinansowania dla naszej gminy to 1 181 491,20 €