Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / Sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia

12 Styczeń 2010

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku/Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia zwołuje na dzień 18 stycznia 2010 roku na godz. 1400 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:

3.1. XLIX/09 z 27 sierpnia 2009 roku,

3.2. LI/09 z 30 września 2009 roku,

3.3. LII/09 z 28 października 2009 roku,

3.4. LIII/09 z 29 października 2009 roku.

4. Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego- projekt nr 441/10,

4.2. w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu - projekt nr 457/10,

4.5. w spawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok - projekt nr 461/10.

5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
9. Zamknięcie obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:

3.1. XLIX/09 z 27 sierpnia 2009 roku,

3.2. LI/09 z 30 września 2009 roku,

3.3. LII/09 z 28 października 2009 roku,

3.4. LIII/09 z 29 października 2009 roku.

4. Podjęcie uchwał:

4.1. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego- projekt nr 441/10,

4.2. w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w związku z zaniechaniem postawienia kuchni kaflowej oraz naprawy kranu - projekt nr 457/10,

4.5. w spawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2010 rok - projekt nr 461/10.

5. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.

Zamknięcie obrad.