Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Nasze inwestycje / Inne / Przeciwdziałanie zagrożeniom-prewencja przeciwpowodziowa - Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013
Przeciwdziałanie zagrożeniom-prewencja przeciwpowodziowa - Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013

Data publikacji:

11 Wrzesień 2014

Autor publikacji:

Marek Wołk-Lewanowicz

Przebudowa Zalewu

Projekt pn „Przeciwdziałanie zagrożeniom-prewencja przeciwpowodziowa dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013 Priorytet 4-Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom. Numer Projektu: RPDS.04.04.00-02-003/13

Teren zalewu położony jest we wschodniej części Bogatyni, na działce nr 21 i 16, AM-4,
obr. II. W obrębie działki nr 16 znajdują się tereny oznaczone w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Miasta i Gminy Bogatynia. Teren jest cennym obszarem ze względu na walory
środowiskowe i duży potencjał przyrodniczy.
Zakres robót
A.   odtworzenie rowu melioracyjnego
B.   przebudowa istniejących przepustów rurowych
C.   remont murów oporowych
Celem projektu jest zwiększenie możliwości retencyjnych i przeciwdziałanie powodzi na terenie gminy Bogatynia.