Klub Puszystych

Organizacja pozarządowa prowadząca działalność społeczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lokalnej.