Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Organizacje pozarządowe




organizacje pozarządowe

Baza stowarzyszeń, związków, klubów i innych organizacji non-profit działających na terenie miasta i gminy.

UKS CHAMPION przy Publicznej SP nr 1 w Bogatyni

Celem organizacji jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.


LZS Działoszyn-Posada

Stowarzyszenie o profilu kultury fizycznej


Klub Rowerowy DYNAMO TUR

Celem stowarzyszenia jest stworzenie warunków uprawiania turystyki rowerowej, a także popularyzacja tego rodzaju aktywności fizycznej


Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych

Stowarzyszenie o profilu kulturalno-oświatowym


Stowarzyszenie TAXI PARKOWA

Stowarzyszenie o profilu usługodawczym.


Stowarzyszenie Przedsiębiorców Budowlano-Usługowych

Stowarzyszenie o profilu usługodawczym.