Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki / Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Data publikacji:

15 Styczeń 2015

Autor publikacji:

Teresa Morawska

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 2 złożona przez :

Załącznik do pobrania

Pełna treść ogłoszenia